Akreditacija PDF Print E-mail
Uverenje i rešenje o akreditaciji ustanove (2024):


Uverenje i odluka o akreditaciji studijskog programa OSS (2022):


Uverenje i odluka o akreditaciji visokoškolske ustanove (2017):


Strukovni master vaspitač

 

 


Odluka o akreditaciji (2016):

 

| strana 1 | strana 2 | strana 3 | strana 4 |


 

Uverenje o akreditaciji (2016):

| strana 1 |

 


 

Skenirana rešenja i odluke za akreditaciju Škole i studijskog programa ...


Uverenje o akreditaciji studijskog programa - specijalističke strukovne studije...


Odluka o akreditaciji studijskog programa - specijalističke strukovne studije

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3


Dozvola za rad - specijalističke strukovne studije

Strana 1 | Strana 2


Dozvola za rad - osnovne strukovne studije

Strana 1 | Strana 2